Дослідження FORATOM

Джерело: FORATOM, 10.06.2020
У червні 2020 року FORATOM опублікувала своє дослідження "Оптимізація європейського ланцюжка ядерних поставок". 
Пропонуємо вашій увазі короткий опис цього дослідження, перекладений українською мовою.
Повний текст дослідження ви можете знайти за посиланням
Оскільки інституції Європейського Союзу зараз працюють над своїм майбутнім енергетичним ландшафтом, ми вважаємо, що  ядерна енергетика має  відігравати в ньому важливу роль зважаючи на довгострокову експлуатацію існуючого парку АЕС та нових будівельних проектів. Мета цього звіту - проаналізувати сучасний стан та скласти перелік рекомендацій стосовно того, що слід зробити для покращення роботи європейського ланцюжка постачання в ядерної галузі. Це дасть змогу постійно розвивати безпеку та надійність нинішнього ядерного парку та, в наслідку, допоможе ЄС у досягненні цілей нейтралітету в кліматі до 2050 року та забезпеченню енергетичної безпеки. FORATOM ознайомить з  висновками цього звіту Європейську Комісію та інші ключові зацікавлені сторони, включаючи національні регулятори та промисловість, для обговорення та реалізації запропонованих рекомендацій.
РЕЗЮМЕ
Для безпечної та надійної роботи європейського ядерного парку потрібні диверсифіковані ланцюжки поставок.
Середній вік ядерного парку Європи становить 35 років. Без продовження терміну експлуатації атомних електростанцій в Європі 90% поточних ядерних  потужностей буде зупинено до 2035 року, і тому їх потрібно буде замінити. Ядерна енергія є важливим джерелом низьковуглицевої енергії, яка ЄС пом'якшити кліматичні зміни. Згідно до стратегічного бачення Європейської Комісії "Чиста планета для всіх", ядерна енергія разом із відновлюваними джерелами енергії становитиме основу енергетичного сектору без вуглецю до 2050 року, забезпечуючи приблизно 15% потреби в електроенергії.
Постійне вдосконалення експлуатаційних практик та ядерної безпеки має важливе значення для європейської ядерної промисловості. Підвищення безпеки є невід'ємною частиною програм продовження терміну експлуатації АЕС. Як наслідок, забезпечення надійного та диверсифікованого ланцюжка поставок є важливим для забезпечення високого рівня безпеки, якості та надійності, необхідних як для нових будівельних проектів так і для  довгострокової експлуатації. Робоча група з оптимізації ланцюжків поставок 
Багато виробників оригінального обладнання для ядерної промисловості (OEM) пішли з ринку або припинили виробництво своїх оригінальних виробів. У той же час ринок став більш складним для нових учасників через жорсткість та різноманітність вимог по всьому світу. Для подолання цих питань європейська ядерна промисловість могла б використовувати сучасну, якісну та перевірену продукцію, що виробляється постачальниками, які добре себе зарекомендували, для інших галузей, які також потребують високоякісних товарів. У багатьох випадках певна продукція, що використовується в інших галузях промисловості, схожа або навіть фізично ідентична обладнанню, яке використовується в ядерній промисловості. Вона може стати більш доступною для європейської ядерної промисловості, якщо будуть зроблені відповідні кроки.
Використання високоякісних виробів промислового класу в категоріях безпеки на атомних електростанціях не є новою концепцією. У таких країнах, як США, Канада, Південна Корея, Іспанія та Словенія, використовується  зріла методологія прийняття високоякісних товарів промислового класу, відома як комерційна присвята (CGD). Досвід, отриманий в рамках програм CGD, був позитивним і дав змогу придбати цілий ряд товарів із широкого ланцюжка поставок.
В Європі є кілька поточних проектів та ініціатив розвитку національних ланцюжків поставок, на приклад  у Фінляндії, Швеції та Чехії. Багато з них мають на меті забезпечити використання високоякісних товарів промислового класу.
В основі цього звіту два принципи:
1. Підприємства / ліцензіати повинні бути наділені повноваженнями для того, щоб продемонструвати можливість використання  високоякісних промислових товарів для класифікованих програм безпеки.
2. Європейська ядерна промисловість повинна скористатися існуючими європейськими проектами ланцюжків поставок та міжнародним досвідом комерційного використання високоякісних товарів промислового та узгодженого підходу.
Для забезпечення надійного та диверсифікованого ланцюжка  поставок для європейської ядерної промисловості, що забезпечує постійне підвищення безпеки та надійності атомного флоту, FORATOM пропонує такі рекомендації:
[A] Необхідно домогтися  взаєморозуміння між ліцензіатами ядерних установок та регулюючими органами в європейському керівництві стосовно  загальної методології прийому високоякісних товарів промислового класу в певних додатках, класифікованих щодо безпеки.
Дії:
 • FORATOM за підтримки ENISS повинен розробити європейську настанову, використовуючи існуючий міжнародний досвід та враховуючи європейські особливості.
• ENISS повинен забезпечити відповідний інтерфейс з WENRA та ENSREG, щоб забезпечити взаєморозуміння та внесок у розробку настанови.
[B] Європейська Комісія визнає важливість гармонізації в цій галузі і повинна підтримувати держави-члени в перегляді та, за необхідності, адаптувати їхні національні законодавчі та/або нормативні рамки для забезпечення широкого використання високоякісних товарів промислового класу в певних додатках, класифікованих щодо безпеки.
Дії:
• Європейська Комісія повинна сприяти подальшому діалогу між державами-членами з цього питання та європейським керівництвом.
• Європейська Комісія повинна включити значний внесок у цю тему до робочих програм  Європейської Комісії, таких як програми ГД "ЕНЕРГІЯ" та "Спільний науково-дослідний центр" (JRC). Це може включати підтримку семінарів з регулюючими органами, ліцензіатами та постачальниками.
[C] Держави-члени ЄС та інші європейські країни повинні розробити національні настанови щодо використання предметів промислового класу високої якості на основі загальних європейських орієнтирів, де це необхідно.
Дії:
• Зацікавлені сторони на рівні держав-членів повинні підтримувати семінари для співпраці між регулюючими органами, ліцензіатами та представники ланцюжків поставок.
[D] З метою гармонізації, забезпечення основи для розширення  ринку та більш ефективних інтерфейсів постачальники, ліцензіати повинні переглянути свої існуючі процедури. Європейська настанова може підтримувати розробку таких процедур  через загальну методологію,  
Дії:
• Власники ліцензій та національні регулятори повинні проводити семінари та підтримувати постійний діалог для встановлення кращі практик прийому та використання високоякісних предметів промислового класу.
Крім того, ФОРАТОМ вважає, що подальша оцінка практики ланцюжків поставок ядерної промисловості шляхом порівняння між практиками ліцензіатів (технічними та технологічними), зворотним зв'язком з постачальниками та порівняльним аналізом з іншими високоякісними галузями призведе до виявлення додаткових рішень для оптимізації. ФОРАТОМ
Робоча група з оптимізації ланцюжків постачання ФОРАТОМу рекомендує наступне:
[E] Європейська ядерна промисловість повинна провести самооцінку для визначення додаткової оптимізації рішення, особливо щодо гармонізації вимог та передового досвіду виробництва з тим, щоб розширити ланцюжок  ядерних поставок  та забезпечити високий рівень якості та надійності.
Дії:
• Європейська ядерна промисловість повинна провести оцінку взаємодії між управлінням системи та практики управління ланцюжками поставок. Це може включати спеціальні семінари та аналіз передового  досвід закупівель.
• Європейська ядерна промисловість повинна проаналізувати сфери для гармонізації використовуваних технічних вимог в рамках ядерних проектів (включаючи проектні, виробничі та будівельні норми та стандарти).

• Європейська ядерна промисловість повинна провести аналіз практики та вимог управління якістю, які використовуються в інших високоякісних галузях, включаючи порівняльний аналіз та оцінку сфер гармонізації. 

Читай також

Архів