Стале фінансування: ФОРАТОМ закликає до рівного ставлення до всіх низьковуглецевих технологій

Джерело: FORATOM, 12.09.2019
ФОРАТОМ закликає Європейську Комісію визнати той факт, що  ядерна енергетика відіграє критично важливу роль в рамках ініціативи сталого фінансування. Ми твердо переконані, що рішення про не включення ядерної енергетики на цій стадії до таксономії буде переглянуте, оскільки воно суперечить кліматичній політиці ЄС. Крім того, ще багато потрібно зробити, щоб забезпечити підтримку принципу технологічної нейтральності.
«ФОРАТОМ  підтримує мету Європейської Комісії створити стійку фінансову ініціативу для технологій, які можуть допомогти Європі декарбонізувати свою економіку», - заявив генеральний директор FORATOM Ів Дебазей. «Однак ця ініціатива не повинна ставити за мету виключити певну технологію з фінансування без надання вагомих обґрунтувань такого виключення».
Технічний звіт групи експертів з питань Таксономії  чітко окреслює шість критеріїв1, які використовуються при визначенні того, чи є технологія стійкою чи ні. Такого  не можна сказати про критерії «Немає значної шкоди». Вони залишаються дуже невиразними і, як результат, можуть застосовуватися по-різному, залежно від бажаного результату. Що стосується ядерної енергетики, наприклад, група DNSH зосередилась на питанні відходів і використала це як привід для виключення цієї технології з низьким вмістом вуглецю з таксономії. Однак для інших технологій схоже, що критерії відходів не застосовуються так само  (наприклад, технології виробництва енергії, які генерують токсичні відходи в кінці терміну їх експлуатації).
Для того, щоб визначити, чи є джерело енергії стійким чи ні, важливо оцінити кожне джерело на основі об'єктивних критеріїв (включаючи викиди CO2, забруднення повітря, споживання сировини та  землекористування), використовуючи підхід «увесь життєвий цикл».
Приймаючи до уваги шість критеріїв, викладених у звіті, можна заявити, що ядерна енергетика:
  • суттєво сприяє пом'якшенню змін клімату,
  • не є чутливою до змін погоди, в порівнянні з іншими джерелами енергії з низьким вмістом вуглецю - важлива проблема стосовно адаптації до клімату,
  • має дуже обмежений вплив на водні та морські ресурси,
  • для отримання такої ж кількості енергії, як і з  інших джерел енергії з низьким вмістом вуглецю, потрібен значно менший обсяг сировини,
  • переробка відпрацьованого ядерного палива може бути розширена, для кращого використання ресурси урану. Для залишків відходів існують міжнародно визнані рішення з одним сховищем, яке зараз будується у Фінляндії, та які будуть будуватися у Швеції та Франції,
  • не виділяє СО2 при виробленні електроенергії, а лише дуже обмежений об'єм інших забруднювачів повітря,
  • має дуже обмежений наземний і біорізноманітній слід завдяки тому, що це один з найбільш концентрованих засобів виробництва енергії.
ФОРАТОМ закликає Європейську Комісію створити нову групу експертів з поглибленою технічною експертизою технологій ядерного життєвого циклу та наявних та потенційних впливів на навколишнє середовище для всіх цілей, щоб по-новому поглянути на атомну енергетику відповідно до рекомендацій Групи Технічних експертів ЄС . В ідеалі цю роботу слід завершити до кінця 2019 року.
ФОРАТОМ сподівається, що майбутні дискусії з питань таксономія залишаться відкритими та прозорими, включатимуть реальних експертів з різних питань та застосовуватимуть технологічно нейтральний та заснований на фактах підхід. Це буде важливо для того, щоб таксономія була прийнята фінансовим співтовариством та сприяла збільшення притоку капіталу до діяльності, яка підтримує кліматичні цілі.
Ознайомитись з позиційним документом FORATOM. 
Довідково: Європейський атомний форум (FORATOM) - це торгова асоціація, яка знаходиться в Брюсселі та опікується сектором ядерної енергетики в Європі. До складу FORATOM входять 15 національних ядерних асоціацій. FORATOM представляє майже 3000 європейських компаній, що працюють в галузі, що підтримує близько 1 100 000 робочих місць в Європейському Союзі.  
1- Технічний звіт TEG таксономії, червень 2019, стор. 19

Читай також

Архів