Засідання Президії Асоціації «Український Ядерний Форум» 17.03.2021

17 березня 2021 року відбулося чергове засідання Президії Асоціації «Український Ядерний Форум».
Головував на засіданні Президент Асоціації «Український Ядерний Форум» – Недашковський Юрій Олександрович.
Президія Асоціації «УЯФ» на даному засіданні погодила Звіт про діяльність Асоціації протягом звітного періоду (з 02 грудня 2020 року до 16 березня 2021 року), який презентував Генеральний директор Асоціації «УЯФ» Кухарчук Микола Петрович.
Окрім того, Президія ухвалила Акт документальної перевірки фінансово-господарської діяльності Асоціації за 2020 рік для його подальшого подання на затвердження Загальних зборів. Доповідав Член Ревізійної комісії Асоціації «УЯФ» - Захаров В. Г.
Серед найбільш вагомих питань, які розглядались на даному засіданні Президії, слід відмітити питання щодо набуття ТОВ «НТ-Інжиніринг» статусу дійсного члена Асоціації.
На попередньому засіданні Президії 02 грудня 2020 року ТОВ «НТ-Інжиніринг» було прийнято до Асоціації «Український ядерний форум» на правах асоційованого членства. Відповідно до п.п. 5.6. Статуту «дійсне членство в Асоціації можуть набути юридичні особи, що мають строк перебування в якості асоційованого члена Асоціації не менше трьох місяців».  
17.03.2021 Президією Асоціації «УЯФ» одноголосно було прийнято рішення перевести асоційованого члена ТОВ «НТ-Інжиніринг» в дійсні члени Асоціації «Український ядерний форум».
ТОВ «НТ-Інжиніринг» здійснює комплексний аналіз безпеки об’єктів атомної енергетики та інфраструктури зі зберігання й захоронення радіоактивних відходів, зокрема із застосуванням ризик-інформованих підходів.  Основними напрямками діяльності НТ-Інжиніринг є поводження з радіоактивними відходами, інжиніринг у галузі атомної енергетики, а також питання ядерної та радіаційної безпеки. В напрямку поводження з радіоактивними відходами НТ-Інжиніринг є однією з провідних приватних компаній в Україні. В напрямку інжинірингу у галузі атомної енергетики НТ-Інжиніринг фокусується на інноваційних технологіях, які дозволяють підвищити ефективність роботи ядерних генеруючих потужностей, забезпечуючи  високий рівень їхньої безпеки. Ефективність діяльності НТ-Інжиніринг забезпечується також наявністю в складі її афілійованих організацій двох дослідницьких інститутів - «Чорнобильського інституту досліджень і розвитку» та «Інститут інновацій ядерної енергетики», які займаються науково-дослідницькою та науково-практичною діяльністю у відповідних сферах.   Крім того, дочірня компанія «НТ-Експлорейшин» надає повний спектр послуг із поводження з небезпечними відходами, від виявлення та обстеження місць накопичення небезпечних речовин, до їх вилучення, транспортування і знешкодження. 
Асоціація «Український ядерний форум» вітає ТОВ «НТ-Інжиніринг» з повноправним членством в Асоціації, сподіваємось на плідне та довготривале співробітництво.
Довідково. Президія Асоціації УЯФ є колегіальним постійно діючим у період між Загальними зборами органом Асоціації, уповноваженим вирішувати всі питання статутної діяльності Асоціації, крім питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів. Президія Асоціації є підзвітною Загальним зборам.