Загальні збори Асоціації «Український Ядерний Форум»

23 листопада 2021 року відбулися чергові Загальні збори Асоціації «Український Ядерний Форум», які, зважаючи на карантинні обмеження, було проведено в онлайн-режимі.  
На засіданні обговорювались результати діяльності УЯФ за 2021 рік та план роботи на наступний рік. Головував на засіданні Президент Асоціації «Український Ядерний Форум» – Недашковський Юрій Олександрович.
Загальні збори Асоціації «УЯФ» на даному засіданні затвердили Звіт про діяльність Асоціації у 2021 році, який презентував Генеральний директор Асоціації «УЯФ» Кухарчука Микола Петрович, а також Звіти про виконання бюджету Асоціації на 2021 рік та діяльність Президії.
Окрім того, Загальними зборами було затверджено «Акт перевірки фінансово-господарської діяльності Асоціації «Український ядерний форум» за 2020 рік, який попередньо був ухвалений Президією Асоціації. Доповідав Голова Ревізійної комісії Асоціації «УЯФ» - Багіров В.А.
Далі Генеральний директор Асоціації «УЯФ» Кухарчук Микола Петрович презентував Основні напрями діяльності Асоціації УЯФ на 2022 рік.
Головним викликом людства сьогодні є проблема глобального потепління. Для вирішення цієї проблеми Європейський Союз,інші передові країни роблять рішучі кроки по декарбонізації промисловості та розвитку чистої енергетики. Ядерна енергетика може відіграти ключову роль у досягненні цілей декарбонізації економіки. 
Україна залучена до цих процесів. Прийнятий Національний визначений внесок України до Паризької Угоди щодо зменшення викидів парникових газів до 2030 року. Ведеться робота над оновленою Енергетичної стратегії України до 2050 року та розробкою водневої стратегії України.
Тож головними пріоритетами діяльності Асоціації в 2022 році лишаються підтримка розвитку ядерної енергетики, як базової низьковуглецевої технології виробництва електроенергії, та атомно-промислового комплексу України. При цьому основні напрямки діяльності Асоціації будуть спрямовані на реформування енергетичного сектору України та об’єднання вітчизняної ОЕС з європейською енергосистемою, подовження термінів експлуатації існуючих АЕС, підтримку будівництва нових блоків та впровадження малих модульних реакторів, сприяння розвитку водневої енергетики, оптимізацію ланцюжка поставок обладнання та послуг в АПК України, сприяння підвищенню конкурентоспроможності атомної енергетики та залученню інвестицій в АПК тощо.  
Загальними зборами УЯФ було затверджено основні напрями діяльності організації на 2022 рік. Серед них – сприяння реформуванню енергетичного сектору України, розвитку водневої енергетики, зростанню потенціалу атомно-промислового комплексу, розвитку ядерного паливного циклу та впровадженню нових ядерних технологій, а також створення умов для залучення інвестицій та участь у кліматичній політиці країни.
Асоціація докладатиме максимум зусиль для її розширення завдяки приєднанню нових членів і продовжить розбудову інституціональних відносин з органами державної влади, науковими установами, екологічними організаціями й підприємствами, які не є членами УЯФ.
Серед досить важливих для подальшої діяльності Асоціації питань, які розглядались на цих Загальних зборах 23.11. 2021 були: вибори Президента Асоціації та складу Президії, а також визначення терміну їх  повноважень. 
Загальними зборами учасників Асоціації «Український Ядерний Форум» було обрано нового Президента Асоціації. Ним став т.в.о. першого віце-президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Остаповець Олександр  Анатолійович. 
Недашковський Юрій Олександрович привітав Остаповця Олександра Анатолійовича з обранням на посаду Президента Асоціації «УЯФ» і побажав йому успішної подальшої діяльності на благо Асоціації.

Довідково. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АСОЦІАЦІЇ - це вищий орган управління Асоціації. У Загальних зборах мають право брати участь всі члени Асоціації. Кожний Учасник на Загальних зборах має один голос. Дійсні члени беруть участь у Загальних зборах із правом вирішального голосу, асоційовані члени – з правом дорадчого голосу.  Загальні збори скликаються не рідше 1 разу на рік.