Робота над Проектом стратегії розвитку водневої енергетики України на період до 2030 року

Асоціація «Український ядерний форум» запрошена до роботи в міжвідомчій робочій групі з розробки Водневої стратегії України. Головою Робочої групи є заступник Міністра енергетики України Юлія Підкоморна. В роботі даної робочої групи беруть участь представники Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Держенергоефективності, Оператора ГТС України, Держводагентства, галузевих асоціацій та експерти. Від Асоціації «УЯФ» участь у роботі даної групи приймає Генеральний директор Асоціації Кухарчук Микола Петрович та його заступник Виноградов Микола Анатолійович.
На сьогодні вже було проведено два засідання РГ: 
11 серпня 2021 року - Установче засідання.
14 вересня - друге засідання міжвідомчої робочої групи з розробки Водневої стратегії України.
Під час Установчого засідання представник УЯФ інформував членів даної робочої групи про потенціал ядерної промисловості для водневої енергетики. 
Ще в червні цього року Асоціація «Український ядерний форум» підготувала аналітичний звіт «Ядерний водень  - шлях до декарбонізації та енергетичної безпеки України», в якому розглянуті всі аспекти виробництва ядерного водню. На підставі цього звіту був підготовлений позиційний документ. Обидва документи розміщені на сайті Асоціації. 
В Позиційному документі адресовані такі важливі питання, як: декарбонізація економіки та роль ядерного водню в цьому процесі, технологічні аспекти виробництва низьковуглецевого ядерного водню, розвиток гібридних енергосистем на основі скоординованого використання ядерної та відновлюваної енергії. Підкреслено економічні переваги ядерного водню.
Україна почала процес розробки власної водневої стратегії, залучивши до цього експертів міжнародних установ (Світового банку, Європейської економічної комісії ООН). Для України водень є перспективним паливом, яке може замінити вуглеводневі джерела енергії та зменшити рівень енергетичної залежності країни. Міненерго наголошує при цьому на наявний потенціал не тільки зеленої енергетики, але й атомних станцій, для виробництва чистого водню. 
Ядерна енергетика – це перевірена технологія, яка може бути ідеальним рішенням для України щодо виробництва низьковуглецевого та доступного водню у великих обсягах. Впровадження  ядерних технологій  виробництва водню створить також тисячі додаткових робочих місць. Впровадження ядерного водню сприятиме забезпеченню енергетичної незалежності та енергетичної безпеки країни, що в кінцевому рахунку підвищить конкурентоспроможність національної економіки.
Вважаємо, що при підготовці національної водневої стратегії наші пропозиції мають бути враховані. При цьому, першочерговим політичним завданням Уряду України є необхідність класифікувати водень, який виробляється ядерними технологіями, як чистий водень, виробництво якого не супроводжується шкідливими викидами, що впливають на навколишнє  довкілля.
Даний Позиційний документ було направлено до Офісу Президента України, Міністерства енергетики України, РНБО, КМУ та Голові Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 25.06.2021 р. 
Всі напрацювання Асоціації з даного питання було передано до  міжвідомчої робочої групи з розробки Проекту стратегії розвитку водневої  енергетики України на період до 2030 року.
Окрім того, Асоціація «Український ядерний форум» організувала роботу в рамках діючої робочої групи Асоціації «Нова енергетична стратегія». Наразі вже було проведено засідання цієї РГ для вироблення спільної позиції членів Асоціації з актуальних питань розвитку водневої енергетики.

Довідково. Український Ядерний Форум (УЯФ) - асоціація яка об’єднує 18 підприємств атомно-промислового комплексу України. Підприємства асоціації забезпечують близько 140 тис. робочих місць. Асоціація є членом Європейської Ядерної Асоціації FORATOM, яка відстоює інтереси ядерної промисловості.