Асоціація УЯФ приєдналася до Відкритого Меморандуму про взаєморозуміння та спільну діяльність у питаннях підготовки та перепідготовки фахівців інженерних спеціальностей для енергетики України

Український Ядерний Форум (УЯФ) - асоціація яка об’єднує 18 підприємств атомно-промислового комплексу України. Підприємства асоціації забезпечують близько 140 тис. робочих місць. Асоціація є членом Європейської Ядерної Асоціації FORATOM, яка відстоює інтереси ядерної промисловості. 
Асоціація УЯФ приєдналася до «Відкритого Меморандуму про взаєморозуміння та спільну діяльність організацій-підписантів у питаннях підготовки та перепідготовки фахівців інженерних спеціальностей для енергетики України в умовах проведення інноваційних змін у галузі», розробка та підписання якого було ініційована Громадською спілкою «АСОЦІАЦІЯ «ГІДРОЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ» спільно з Національним університетом водного господарства та природокористування (НУВГП, м. Рівне) та Одеською державною академією будівництва та архітектури (ОДАБА, м. Одеса).
Головною метою даного Меморандуму є об’єднання зусиль організацій- підписантів і консолідація їхнього співробітництва задля визначення:
 • стратегічних напрямків розвитку науки, освіти і виробництва у сфері енергетики;
 • необхідності пріоритетного розвитку Інженерії (інженерна справа, інженерна спеціальність, інженерна професія), як сфери людської інтелектуальної діяльності, що має застосовувати досягнення науки у вирішенні стратегічних питань, пов'язаних з проведенням інноваційних змін у підходах до розвитку енергетики у нових умовах існування людства;
 • невідкладності вирішення питань розробки нових сучасних освітніх програм з підготовки і перепідготовки інженерних кадрів у вищих навчальних закладах країни, організацїї стажування та підвищення кваліфікації для молодих інженерів, науковців, вчених, тощо;
 • необхідності налагодження діалогу з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, профільними міністерствами та іншими органами державної влади і представниками бізнесу - потенційними роботодавцями для інженерів - випускників вищих навчальних закладів та молодих науковців задля необхідності визначення на законодавчому рівні пріоритетів у перерозподілу державних замовлень і фінансування, у тому числі й бюджетного, підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах на користь інженерно-технічних спеціальностей.
Підписанти Меморандуму мають намір розвивати співробітництво у настуцних основних напрямках:
 • підготовка пропозицій щодо реформування інженерної освіти в Україні;
 • співпраця в сфері організації освітнього процесу в вищих навчальних закладах України, підготовки пропозицій щодо поліпшення навчальних програм, спільної участі у проведенні професійної перепідготовки фахівців інженерних спеціальностей, організації їхнього стажування та підвищення кваліфікації;
 • участь у видавництві збірників наукових праць, матеріалів нових досліджень, тощо;
 • розробка програм наукових досліджень, нових проектів з розвитку галузі та їхньої реалізації;
 • обмін досвідом, досягненнями, надання консультативної допомоги з питань, що мають спільний інтерес;
 • участь у спільних заходах: виставках, конференціях, круглих столах,
 • тощо;
 • поширення інформації про діяльність Сторін, обмін матеріалами, у тому числі й рекламно-інформаційного характеру, популяризація ідей Меморандуму в засобах масової інформації, взаємне розміщення логотипів на сайтах Сторін та інформування про заходи, які проводяться Сторонами спільно, або одноосібно на відповідних web-pecypcax.
Меморандум є відкритим до підписання іншими організаціями, які розділяють його мету і завдання.