Атомна енергетика в Україні та її вплив на розвиток країни

Переклад статті NuclearEurope від 22 липня 2019 
Автор статті: Микола Кухарчук, генеральний директор Асоціації «Український ядерний форум».
Національна атомна енергетика та ядерна промисловість роблять вагомий внесок у економічну та енергетичну безпеку, а також екологічну стійкість України.
За останні 5 років частка виробництва атомної енергетики в Україні перевищила 50%, а в деяких випадках вона навіть досягла 65%. За часткою виробництва ядерної продукції в загальному виробництві електроенергії Україна посідає друге місце у світі (після Франції).
Завдяки стабільному функціонуванню ядерної промисловості українське населення та промислові об'єкти не зазнали проблем, пов’язаних  із паливно-енергетичними поставками, пошкодженням інфраструктури через анексію Криму та військові дії на Сході країни, пошкодження та переривання поставок вугілля з територій непідконтрольних українській владі.
За роки незалежності була створена потужна інфраструктура, а також організаційно-правова база для експлуатації об'єктів атомної енергетики. Забезпечено належний рівень фізичного захисту атомних електростанцій. Розроблена система науково-технічного забезпечення та навчання. Постійно проводяться технічні, організаційні та наукові заходи з метою підвищення безпеки АЕС. Проводяться заходи по тривалій експлуатації блоків АЕС, з метою продовження їх експлуатації на 20 років понад термін їх проектування. Дотепер термін експлуатації 10 з 15 діючих енергоблоків України вже продовжено.
Вплив ядерної галузі на економічну та енергетичну безпеку важко переоцінити. Роль, яку ядерна енергетика відіграє у створенні економічного зростання та створенні робочих місць, є важливою. За останні 3 роки пряма зайнятість у ядерній промисловості становила в середньому 45 000 робочих місць із сплатою податків до 11,5 млрд. грн., що становить приблизно 1,5% від загальних доходів державного бюджету України. Отже, чиста та доступна атомна енергетика є одним із ключових елементів енергетичної безпеки країни та потужним фактором підвищення конкурентоспроможності української економіки.
Крім значного внеску ядерної промисловості в економіку країни, атомні електростанції також позитивно впливають на навколишнє середовище. АЕС України є найбільшими низьковуглецевими виробниками електроенергії серед різних типів джерел виробництва електроенергії. Значення ядерної енергетики в контексті запобігання зміні клімату та досягнення Україною цілей Паризької угоди висвітлено в Стратегії низьковуглецевого розвитку України на період до 2050 року. Відповідно до цієї стратегії Україна може досягти своїх кліматичних цілей, зберігаючи, зокрема, важливу роль ядерної енергетики як джерела енергії з низьким вмістом вуглецю.
Протягом усього періоду їх експлуатації українські АЕС уникали 2,7 млрд. тонн викидів CO2 (з урахуванням продовженого терміну експлуатації 10 ядерних енергоблоків). У разі постійного відключення атомних електростанцій додатково виділятиметься 70 мільйонів тонн СО2 щорічно.
Відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", Україна вважає атомну енергетику одним з найбільш економічно ефективних низьковуглецевих джерел енергії. Подальший розвиток атомної енергетики на період до 2035 року базується на тому, що частка ядерної енергетики в загальному виробництві електроенергії зростатиме, а ядерна енергетика продовжуватиме відігравати головну роль у забезпеченні енергетичної безпеки країни, забезпечення надійної та безпечної генерації електроенергії.
1 липня 2019 року в Україні була запущена нова лібералізована модель ринку електроенергії. Це стало важливим етапом реформування енергетичної системи країни, і вона продемонструвала, що Україна виконує свої зобов'язання перед Енергетичним співтовариством щодо інтеграції в європейський енергетичний ринок.
Нова модель ринку електроенергії буде діяти відповідно до стандартів ЄС і дозволить уникнути дискримінаційно низьких тарифів для АЕС, впроваджених НКРЕКП  та перейти від ручного регулювання тарифів на електроенергію до встановлення ринкових цін. Колишній тариф ледве покривав необхідні виробничі витрати українських АЕС та створив дефіцит коштів на реалізацію інвестиційних проектів.
Нова модель ринку електроенергії зробить правила прозорими та зрозумілими для всіх учасників ринку. Це дозволить запровадити справжню конкуренцію, що забезпечить зниження цін на електроенергію, підвищить якість та безпеку її послуг з постачання, підвищить енергетичну безпеку країни завдяки майбутній синхронізації Об'єднаної енергетичної системи.