Створена Інспекція по ЯРБ в зоні відчуження

Держатомрегулювання, 27.01.2017


За ухвалення відповідного рішення прийняті до уваги зміни статусу об'єктів на майданчику Чорнобильської АЕС та плани розширення діяльності підприємств по поводженню з радіоактивними відходами (далі - РАВ) та відпрацьованим ядерним паливом (далі - ВЯП) на території зони відчуження.

На сьогодні, блоки 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС повномасштабного перейшли на етап зняття з експлуатації. Ядерне паливо повністю переміщено з території цих блоків, необхідність забезпечення ядерної безпеки блоків в постійному оперативному режимі - відсутня. Основні роботи і операції на цьому етапі включають операції по демонтажу, фрагментації, сортування, дезактивації, елементів виведеного з експлуатації обладнання та конструкцій, поводження з РАВ.

Над об'єктом «Укриття» завершується будівництво нового безпечного конфайнмента (далі - НБК), що істотно підвищить безпеку об'єкта «Укриття» і практично виключить потенційне радіаційний вплив за межами НБК. Колегією Держатомрегулювання прийнято рішення про ліцензування експлуатації НБК після завершення його будівництва і дослідно-промислової експлуатації, як об'єкта, призначеного для поводження з РАВ, відповідно до основного призначення НБК, а саме - створення умов для подальшого демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» і звернення з усіма видами РАО об'єкта «Укриття».

Читай також

Архів