В Енергоатомі пройшла нарада з підведення підсумків діяльності у сфері охорони довкілля

В дирекції НАЕК «Енергоатом» відбулася підсумкова нарада щодо діяльності Компанії з природоохоронних питань.
У нараді брали участь представники всіх відокремлених підрозділів Компанії, які займаються питаннями екологічної безпеки, функціонуванням системи екологічного управління відповідно до стандарту ISO 14001.
Під час наради були розглянуті наступні питання:
обсяги фінансування природоохоронних заходів відповідно до проекту тарифу на 2018 рік;
розпочаток у 2018 році модернізації еколого-хімічних лабораторій ВП АЕС;
результати природоохоронної діяльності у відокремлених підрозділах Компанії в 2017 році та плани на 2018 рік;
вдосконалювання функціонування системи екологічного управління в Компанії, шляхи реалізації коригувальних заходів за результатами сертифікаційного аудиту 2017 року;
результати виконання Програми природоохоронної діяльності за 2017 рік, планування заходів на 2018 рік;
впровадження навчання персоналу, діяльність якого пов’язана з екологічною безпекою на ВП, з питання економіки природокористування;
вдосконалення процедури передачі небезпечних відходів спеціалізованим підприємствам для утилізації;
подальші плани щодо проведення транскордонних консультацій з оцінки впливу на навколишнє середовище ВП ЗАЕС і ВП ЮУАЕС;
впровадження нового Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»: ризики, процедури.
За результатами наради були визначені основні напрями робіт в 2018 році:
розробка обгрунтовуючих матеріалів для отримання документів дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього середовища;
розробка методики оцінки екологічних ризиків в рамках удосконалення системи екологічного управління;
досягнення цілі з удосконалення та розвитку інтегрованої системи управління в інтересах забезпечення безпеки на 2018 рік щодо заміни вже відпрацьованих люмінесцентних ламп обсягом 10% на безпечні LED-технології;
проведення екологічного аудиту діяльності Компанії під час реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій;
розпочаток проведення оцінки впливу на довкілля майданчику ВП «Рівненська АЕС» в рамках виконання рішення Шостої наради сторін Конвенції Еспо;
продовження транскордонних консультацій за результатами оцінки впливу на довкілля ВП ЗАЕС та ВП ЮУАЕС та отримання відповідного висновку;
реалізація І етапу модернізації еколого-хімічних лабораторій АЕС;
навчання та сертифікація персоналу Компанії за стандартом ISO 14001:2015.
 
Енергоатом
http://energoatom.kiev.ua/ua/actvts/nuclear/ecology/53285-v_energoatom_proyishla_narada_z_pdvedennya_pdsumkv_dyalnost_u_sfer_ohoroni_dovkllya/